Уважаеми колеги-адвокати,

На 24-ти и 25-ти април в рамките на Общите събрания на адвокатските колегии ще се проведат избори за делегати, които да вземат участие в Общото събрание на адвокатите от страната. На 1-ви и 2-ри Май повечето колегии ще проведат и допълнителни избори, един вид 'балотажи', за да определят окончателния си делегатски състав.

Прочети още...

На 19.04.2021 г. СНЦОП “ОСА” изпрати уведомление до избирателната комисия към Софийска адвокатска колегия, с което отправихме молба за корекции на някои логически несъответствия в методическите указания за произвеждане на изборите за делегати от САК на годишното събрание на адвокатите в страната, насрочени за 24-25.04.2021 г.
Прочети още...

На 13.04.2021 г. СНЦОП “ОСА” изпрати писмо до САС и до ИК към САК като призова за обективност при изготвяне на бюлетините за избор на делегати за ОСАС 2021 и с цел недопускане на контролиран вот, същите да се изготвят не по реда на постъпване на кандидатурите, а по азбучен ред на имената на кандидатите. Основата за добрата практика за САС бе поставена на предходните избори за делегати през 2020 г.

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" представи на работната група към Висшия съдебен съвет становище във връзка със законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в Портала за обществени консултации на 26.02.2021 г. Предвидените промени са във връзка с изменения в правилата, приложими в производствата по несъстоятелност в глава IV на Търговския закон.
Прочети още...