СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище относно Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., публикуван на страницата на Висшия съдебен съвет.
Прочети още...

На 17 май 2021 г. Обединението на свободните адвокати подготвихме и изпратихме до кандидатите за членове на ВАдС анкета с въпроси, чиято цел е да изясни техните позиции и виждания по някои от основните теми и проблеми, които вълнуват професионалната ни общност.
Прочети още...

Уважаеми колеги-членове на СНЦОП "Обединение на свободните адвокати"

Информираме Ви, че в ТРРЮЛНЦ бе публикувана поканата за свикване на поредното общо събрание на сдружението.
То ще се проведе на 20.06.2021 г. от 09:00 ч. в зала за събития на “Биз Хъб.бг” ООД, намираща се на ул. Анна Ахматова 9, ет.2, София, при следния дневен ред:

Прочети още...

На 2-ри май има допълнителен избор на делегати. Защо си струва адвокатите да идем и да гласуваме: думата има адв. Емил А. Георгиев, председател на Управителния съвет на Обединението на свободните адвокати.