"СНЦОП" Обединение на свободните адвокати излиза с декларация срещу нападките на главния прокурор срещу адв. Ина Лулчева, която освен дългогодишен, опитен и уважаван пеналист, е зам.-председател на Висшия адвокатски съвет.

Предлагаме на адвокатските колегии в страната да запознаят членовете си с декларацията на предстоящите на 28.01.2023 г. общи събрания и при съгласие, да я подкрепят с гласуване.

Намираме за недопустимо всяко внушение, което би поставило под въпрос законосъобразността на нашата конституционно закрепена дейност на правна защита и процесуално представителство, при строго съблюдаване презумпцията за невиновност до доказване на противното.