СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище до Министър-председателя на Република България г-н Кирил Петков във връзка с Решение № 96 от 25.02.2022 г. на Министерски съвет (за подбор на "адвокатски кантори").

Становището е изпратено и с копие до Висшия адвокатски съвет.

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министерството на правосъдието становище относно предложения проект на ЗИД на ЗСВ в частта за предложеното закриване на специализираните съдилища и прокуратури. Становището е изпратено с копие до Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, в който ОСА членува.
Прочети още...

СЦНОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министерството на правосъдието сигнал относно недобросъвестно поведение от страна на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров – с рег. № 879, с район на действие – oкръжен съд - гр. Ловеч. Сигналът е с копие и до председателя на КЧСИ и Омбудсмана на Република България. 
Прочети още...

В предвидения срок за обществено обсъждане СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министъра на правосъдието становище по Проекта за изменение на Наредбата за заплащане на правната помощ.
Прочети още...