СЦНОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министерството на правосъдието сигнал относно недобросъвестно поведение от страна на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров – с рег. № 879, с район на действие – oкръжен съд - гр. Ловеч. Сигналът е с копие и до председателя на КЧСИ и Омбудсмана на Република България. 
Прочети още...

В предвидения срок за обществено обсъждане СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министъра на правосъдието становище по Проекта за изменение на Наредбата за заплащане на правната помощ.
Прочети още...

С решение от 27.07.2021 г., Комисията за защита на личните данни обяви жалбата срещу СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" и персонално, срещу члена на УС адв. Маринела Ашикова за "очевидно неоснователна". Жалбата бе подадена от колега адвокат и касаеше публикация на настоящия уеб-сайт.

С решението може да се запознаете ТУК.

В предвидения за обществено обсъждане срок СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпати до Министерството на правосъдието становище по проекта на Наредба за информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ).
Прочети още...