Направи дарение

Направи дарение

Всяко лице, което споделя нашите цели (независимо дали е адвокат или член на сдружението), може да направи дарение на ОСА по следната банкова сметка:

Титуляр: Сдружение "Обединение на свободните адвокати"
Банка: БАНКА ДСК
IBAN: BG53STSA93000026430375
Основание: Дарение