След проведена на 13.04.2020 г. среща с председателя на СК на Висшия съдебен съвет и председателя на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов,  СНЦОП "ОСА" изпрати ПИСМО до ВСС, с копие до ВАдС.

Съдържанието обхваща набор от предложения за улесняване работата на съдилищата в условията на извънредното положение, въведено поради заплахата от разпространение на COVID-19.