СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище до Министър-председателя на Република България г-н Кирил Петков във връзка с Решение № 96 от 25.02.2022 г. на Министерски съвет (за подбор на "адвокатски кантори").

Становището е изпратено и с копие до Висшия адвокатски съвет.