ОСА депозира предпожение до Обмудсмана на Република България по повод необходимостта от дебат относно липсата на съдебен контрол над решенията, постановени в дисциплинарните производства срещу адвокати.
Прочети още...

ОСА депозира предложение във връзка с организирана от Комисията към ВАдС кръгла маса за обсъждане на проблемите по нелоялното набиране на клиенти. С текста можете да се запознаете ТУК.

ОСА подготви и изпрати списък с въпроси към кандидатите за председател на Софийски адвокатски съвет. Всички кандидати са поканени да дадат отговори. ОСА смята, че инициирането на дискусия, относно проблемите на адвокатурата е основна част от предизборния процес.

Прочети още...

След като адвокатските колегии на Плодвид, Смолян и Стара Загора подкрепиха становището на ОСА по въпроса с проекта за изменение и допълнение на ЗА, АК - Бургас направи същото с нарочно становище със следния текст:

Прочети още...