СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министерството на правосъдието становище относно предложения проект на ЗИД на ЗСВ в частта за предложеното закриване на специализираните съдилища и прокуратури. Становището е изпратено с копие до Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, в който ОСА членува.

По същество, със становището подкрепяме обявения проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който предвижда закриване на специализирания наказателен съд, апелативния специализиран наказателен съд и специализираната, както и апелативната специализирана прокуратура. Считаме, че тези съдилища и прокуратури не само не оправдаха целите, заложени при създаването им – ефективна борба срещу организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта, а много повече допринесоха до обществено напрежение и ерозия в доверието на гражданите в ефективното и справедливо правораздаване. От десетгодишния период на работа на тези специализирани звена могат да се изведат практики, които сочат на различни от общите мерки на правораздаване от страна на съдебната власт.