Инициатива No. 6: Становище адресирано до президента Румен Радев

Актуализация от 20.07.2020 г. ОСА изпрати до президента на републиката мотиви към становището по въпроса за избор и компетенциите на главния прокурор на Република България. ОСА застъпва становището, че мястото на прокуратурата е извън съдебната власт.

На 07.11.2019 г., ОСА депозира СТАНОВИЩЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА Румен Радев по обществено значимия въпрос за избор на главен прокурор на Република България.