Практика: Дисциплинарни дела

Уважаеми колеги, в желанието си да Ви съдействаме при осигуряване на пълноценна защита по дисциплинарни дела и хармонизиране на дисциплинарната практиката, поставяме началото на Регистър на дисциплинарните актове. Молим да ни изпращате дисциплинарни решения по вашите дела при заличени лични данни, за да осигурим пълноценното функциониране на регистъра.