Инициативи на колеги

В този раздел се публикуват обосновани предложения на други адвокатски организации,

както и на колеги - адвокати, без значение дали членуват в ОСА.

Предложение на адв. Валя Гигова за изменения в ГПК

Публикуваме Предложение на адв. Валя Гигова до Пролетната конференция на Българската адвокатура. Резюмето касае изменения в ГПК относно представителството на страните от адвокат и облекчаване работата на адвокатите. Предложението съдържа подробна обосновка на заадължителното участие на адвокати по определени групи дела, на която обръщаме специално внимание. Предложението е заведено и в деловодството на Висшия адвокатски съвет.