Становище на Обединение на свободните адвокати във връзка с представения за предварително обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, предлагащ изменения по отношение на уредбата на рекламата за адвокатите и осъществяването на контакт с потенциални клиенти чрез използване на посредници.