Съдебна практика

Интересни съдебни решения, касаещи адвокатурата, адвокатската дейност и адвокатските възнаграждения.