В предвидения за обществено обсъждане срок СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпати до Министерството на правосъдието становище по проекта на Наредба за информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ).
Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище относно Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., публикуван на страницата на Висшия съдебен съвет.
Прочети още...

На 17 май 2021 г. Обединението на свободните адвокати подготвихме и изпратихме до кандидатите за членове на ВАдС анкета с въпроси, чиято цел е да изясни техните позиции и виждания по някои от основните теми и проблеми, които вълнуват професионалната ни общност.
Прочети още...

Уважаеми колеги-членове на СНЦОП "Обединение на свободните адвокати"

Информираме Ви, че в ТРРЮЛНЦ бе публикувана поканата за свикване на поредното общо събрание на сдружението.
То ще се проведе на 20.06.2021 г. от 09:00 ч. в зала за събития на “Биз Хъб.бг” ООД, намираща се на ул. Анна Ахматова 9, ет.2, София, при следния дневен ред:

Прочети още...