Инициативи на колеги

В този раздел се публикуват обосновани предложения на други адвокатски организации,

както и на колеги - адвокати, без значение дали членуват в ОСА.

ОСА подкрепя инициативата на ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ за излъчване на обучения по актуални теми

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати писмо до УС НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ (на вниманието на адв. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ). Считаме инициативата на ЦОА "Къстю Цончев" за онлайн семинари в периода на ИП за изключително полезна. Към настоящия момент, когато на българските граждани са наложени много ограничения и е затруднен нормалния икономически живот в страната, е от първостепенно значение адвокатурата да реагира адекватно и своевременно.

Ето и целият текст:

ДО:

УС НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“

На вниманието на адв. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

 

ОТ:

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”, ЕИК: 205846611

 

            Уважаеми г-н Йорданов,

            Уважаеми членове на УС на ЦОА “Кръстю Цончев“,

            От сайта на ВАдвС се запознахме с инициативата на Центъра за обучение на адвокати за излъчване на обучения по актуални теми, свързани с извънредното положение и мерките срещу разпространението на COVID-19 на сайта на фондацията - www.advotraining.bg  в секцията „Видео”, а някои от тях – на Фейсбук страницата й – https://www.facebook.com/AttorneysTrainingCenter/ на живо, в реално време.

            Считаме тази инициатива за много полезна в този кризисен период, когато на българските граждани са наложени много ограничения и е затруднен нормалния икономически живот в страната. Напълно споделяме и Вашето становище, че в тези трудни времена трябва да се спазва стриктно закона, който е гаранция за правата на физическите и юридически лица, както и че всички български граждани следва да бъдат запознати с правата си. От друга страна, запознаването на гражданите и юридическите лица с правата им е основна задача на всеки адвокат, доколкото касае пряко извършваната от него дейност в името и в полза на неговите доверители. Не на последно място, тази Ваша инициатива следва да се тълкува като опит на Българската адвокатура да участва активно в обществения живот в страната, което за съжаление бе доста неглижирано през последните години.

            Разглеждаме тази Ваша инициатива и като стъпка в реализирането и внедряването на Електронната Адвокатура, за която се говори от дълго време, но много малко е направено практически за нейното реализиране. Кризисната обстановка за пореден път доказа, че електронизацията и дигитализацията е необратим процес, което е една от основните цели и задачи на нашето Сдружение.  В този аспект, очакваме подкрепа от Ваша страна за промени в Закона за адвокатурата и съответните подзаконови нормативни актове, за да може да има нормативна база, въз основа на която да се внедри електронната форма на комуникация във всички сфери от дейността и живота на българската Адвокатура.

            Заявяваме нашата готовност да участваме във всякакви подобни инициативи, които са съобразени с целите и средствата на нашето Сдружение с нестопанска цел, както и при поискване - да окажем всяка необходима Ви помощ и подкрепа, в тази насока.

            В заключение Ви поздравяваме още веднъж за така подетата от Вас инициатива и се надяваме, че тя ще бъде последвана от много други като нея. Уверяваме Ви, че в наше лице ще намерите винаги подкрепа в реализирането на подобни активности, които биха спомогнали да се извади българската адвокатура от кризата, в която се намира, и да се издигне имиджа на адвокатите.   

 

  С уважение:

  адв. Емил Георгиев - Председател на УС