Инициативи на колеги

В този раздел се публикуват обосновани предложения на други адвокатски организации,

както и на колеги - адвокати, без значение дали членуват в ОСА.

Инициатива на адв. Владислав Янев, касаеща случайното разпределение на делата

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" публикува инициативата на нашия член адв. Владислав Янев, която касае случайното разпределение на делата. 

Линк за сваляне на документите.

В свое интервю в "Шоуто на Слави", колегата акцентира върху проблема като излага подробно какви са практиките, които подлежат на корекция.