Инициативи на колеги

В този раздел се публикуват обосновани предложения на други адвокатски организации,

както и на колеги - адвокати, без значение дали членуват в ОСА.

ОСА се присъединява към искането на 166 колеги адвокати за институционална среща по повод отказите на банките да обслужват ЮЛ на чужденци

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ се присъединява към искане от 13.09.2019 г., адресирано до БНБ, с което над 160 адвокати заявяват желанието си за провеждане на институционална среща между представители на ДАНС, Асоциация на банките в България, Българска агенция за инвестиции и Обмудсмана.

Повод за искането е широката практика на банките да отказват откриване и поддържане на набирателни и разплащателни сметки на юридически лица, които не принадлежат на български граждани.

Писмото е адресирано до БНБ, но е приложено с копия до останалите 4 институции с молба да бъдат предоставени входящи номера. Нито една от институциите не е предоставила входящ номер до момента.

С надежда да бъде намерено решение на проблема за нашите клиенти-чужденци, СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" ще подготви отново искането да бъде инициирана среща между институциите. Целият текст на искането на нашите колеги, можете да прочетете ТУК