Инициатива No. 2: Отстраняване на противоречия на ЗА с КРБ

“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ продължава работата си по проблемите на Закона за адвокатурата (ЗА), дължащи се на противоречието на някои негови разпоредби с Конституцията на Република България (КРБ) и с правото на Европейския съюз (ПЕС):

  • Липсата на съдебен контрол при дисциплинарните производства срещу редови адвокати;
  • Липсата на съдебен контрол върху актове на Висшия адвокатски съвет;
  • Наличието на обща забрана за реклама на дейността на адвокатите;
  • Противоречие между заложения конституционен принцип на адвокатско самоуправление и неговото проявление в чл.113 във връзка с чл. 122 от Закона за адвокатурата;
  • Липсата на възможност за избор на ръководните органи на адвокатурата по електронен път на принципа "един адвокат, един глас".

На нарочна среща, членове на Сдружението уведомиха Омбудсмана на Република България за горните проблеми, като така се зароди идеята за организиране на кръгла маса по въпросите за противоконституционност на ЗА и противоречие с ПЕС. Повече за работата по кръглата маса може да научите тук.

Подробен анализ на посочените от нас противоречия се съдържа и в изпратените от ОСА до Народното събрание отворено писмо и становище във връзка проект за промени в Закона за адвокатурата, които ще намерите тук.

 

“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ ще продължава да насочва усилията си в тази посоката, докато съществуващите противоречия не бъдат преодолени.